מהירות הנסיעה ? השר כץ!


בימים אלו התבשרנו שמהירות הנסיעה, שרק אתמול גררה אותנו לבתי משפט כעבירת מסוכנת ,כבר לא כל כך מסוכנת.

השר כץ הודיע קבל עם ונהג שמהירות הנסיעה תעלה במקומות מסויימים מ 100 ל 110 קמ"ש ובמקומות אחרים תרד.

מצלמות המהירות האלקטרוניות המיועדות לצלם שתי תמונות בשניה ויישאבו מכיס הנהגים עשרות מליוני שקלים כל שנה, גררו פניה לבג"צ באשר למיקום הצבתם שנחשד כמקומות מייצרי כסף ולא מקומות מסוכנים.

גם השר יצא בהכרזה דומה ,שהפרויקט ייעצר עד לבדיקת מיקומם של המצלמות.

לשר הייתה דילמה ,המהירויות המותרות נמוכות ,החברה המציבה של המצלמות רוצה להתפרנס והבג"צ נושף בעורף.

לפתע נזכר השר שיש עבודת מחקר של וועדה שהוקמה לפני מעל שנתיים ושהמליצה להעלות את מהירות הנסיעה ובכלל ליצור הנחיות לקביעת מהירות מכסימלית מותרת בדרכים עירוניות ובינעירוניות.

הוועדה סיימה את עבודתה במאי 2009 אבל אף אחד לא חשב אז שצריך להעלות את מהירות הנסיעה.פתאום היום דו"ח הוועדה הפך להיות הדף המושיע של השר שמאפשר לו לרסן את המשטרה ואת החברה המפעילה ע"י כך שיהיה מותר לנסוע במהירות גבוהה יותר ובנוסף לא יינתן דו"ח לנהג שעבר ב 10% את המהירות המותרת..

וכדי לא להראות בפני ציבור גדול ,המתנגד להעלאת סף המהירות שכאילו קובעי המדיניות,בעד מהירות גבוהה,הודיעו אלו שיש מקומות בהם המהירות תרד ,למשל רחוב "בזל" בתל אביב.

מה לנו ולרחוב בזל כשסביבנו אלפי כבישים? מי בדיוק גר שם ושגרם להזכיר את הרחוב הזה במיוחד? למרות שבזל קשורה מאוד למדינת היהודים.

רק לשם תזכורת ,התקנות קובעות מקדמא דנא שמהירות הנסיעה בדרכים מהירות תהיה 110 קמ"ש אבל משרד התחבורה הגביל את המהירות ל100 קמ"ש כי 110 קמ"ש זה מסוכן.חלפו ימים ,הסכנה נעלמה.

יש בארץ רק שלוש דרכים מהירות.כביש 6 כביש 20 איילון וכביש 1 .אם ניצמד לדברי השר אזי רק בדרכים אלו תעלה המהירות ל110 קמ"ש.

לפיכך ,בסקרנות רבה קראנו את דו"ח הוועדה. הוועדה מינתה עשרה מומחים שהסתייעו בוועדת היגוי שמנתה עשרות מומחים.

דו"ח הוועדה מכיל 93 עמודים צפופים שבין היתר נשענים על נתוני מדינות שונות ועל עבודות שנערכו בארץ בשנת 2001 ואפילו עבודה מהעבר הרחוק מ 1993 בתקופה בה היה ישראל קיסר שר תחבורה.

הוועדה לא עשתה ביוזמתה שום ניסוי או בדיקה אלא ליקטה חומרים מהארץ ומהעולם לעבודה אחת.

להלן נתונים בולטים הנובעים מהדו"ח:

(הדו"ח מתבסס על סקר משנת 2004 מהירות הנסיעה בדרכים הלא-עירוניות בישראל)

• מהירות הנסיעה מתקשרת עם חומרת הפגיעה ולא כגורם לתאונה.

• מהירות נמוכה מסוכנת לבטיחות כמו מהירות מופרזת,

• מסגרת מהירות הקבועה הכללית לדרך עירונית תישאר 50 קמ"ש

• ההנחיות ממליצות על הגבלת מהירות במדרגות 30,50,70.90. קמ"ש.

• דרך עירונית בעלת שני נתיבי נסיעה למסלול המופרדים בשטח הפרדה,ללא בעיית בטיחות יכולה להיות בעלת מהירות מותרת 70 קמ"ש.

• היוזמה להעלאת סף המהירות נמצאת בידי התושבים ,ההחלטה בוועדות התנועה.

• ברשויות מקומיות ,מהנדס תנועה מומחה חיצוני בכל נושא של קביעת מהירויות

• המדד הקובע יהיה יכולת הדרך לתת שרות ללא פגיעה בבטיחות.

דומה שהתבונה הייתה בסביבתנו כבר מזמן, אלא שבתקופה זו ,כשמצלמות המהירות החדשות כבר ממוקמות ,צצו להם פתאום התקנות וההמלצות בצורת דו"ח שכל מהותו היא שריכז את מסקנות הדוחות מהעבר ,פורסם בפברואר 2010 וראה אור בדפוס ב יולי 2010.

העוסקים במלאכה יכלו זמן רב לפני התקנת המצלמות להורות לרשויות המקומיות ולרשות הלאומית לדרכים ולרשויות התמרור,לבצע בדיקה מקפת של מהירות הנסיעה המקסימלית המותרת בתחומן ולהגיש הצעות לוועדות התנועה תוך בקרה ועידוד וועדת התנועה המרכזית ורק לאחר שהמהירות הסבירה תוסדר בכל כבישי הערים ובין הערים רק אז להציב מצלמות שיאתרו את העבריינים.למותר לציין שהרשות הלאומית לדרכים היא רשות תמרור עצמאית שיכולה להוציא לפועל שינויים כאלו בדרכים בינעירוניות בדרך קצרה .

נכון להיום, דרכים עירוניות ובינעירוניות רבות אינן מתומררות בתמרור המתיר מהירות גבוהה למרות שהדרך מאפשרת זאת ואין מגבלת בטיחות. שוטרי התנועה יודעים לאתר מקומות אלו ולהציב בהם את מכמונות המהירות.

משלא נעשתה העבודה הנדרשת ,ישלמו תמימי דרך תשלום יקר ,גם בממון וגם בצבירת ניקוד בשל העובדה שמהירות הנסיעה איטית מדי לתנאי הדרך ואף אחד לא טיפל בבבעיה..

וכהרגלנו נפנה לשר כץ:

אנו הציבור מעריכים את רצונך בהפחתת תאונות הדרכים.קולנו דל ואינו נשמע אבל אם בכל זאת אחד מעוזריך יעביר לך את הדברים אז בבקשה:

• אל תאשר הפעלת מצלמות המהירות החדשות לפני שכל הערים הסדירו את המהירות הסבירה בדרכים העירוניות בתמרור ברור.

• מנה וועדה שתקבע את מיקום הצבת המצלמות ושבה יהיה חבר נציג ציבור.

• דרוש מסמכי הצדקה למיקום הצבת המצלמות כמו ריבוי תאונות או מסוכנות אחרת.

• קבע חד משמעית שלא תוצב מצלמה במקום שאינו מסוכן.

• אל תיתן לעגלה לבוא לפני הסוסים, אנו סומכים עליך.

המלצת החודש
כתבות אחרונות