קצין בטיחות, יש לי משהו לומר לך


מתוך מגוון הנושאים בהם עסקה ההשתלמות, בחרתי לשתף אותך ק.הבטיחות , בנתונים שאולי לא ידועים לך ואשר הפתיעו את הנהגים.

נהג משאית סובל מתדמית רעה של נהג מרושל ומסוכן, הרבה חיצים מופנים כלפיו.

בית המשפט מחמיר איתו , מתייחס למספר העבירות בעברו ומתעלם משנות הנהיגה הרבות בעברו ובסוג הכלי הנהוג בידיו , שאינו מתאים לנסיעה במקומות צרים וצפופים.

המשטרה בעקבותיו וגם המחוקק מחפש בקביעות להצר את צעדיו.

המשאיות נתפסות כרכבים איטיים מעכבי תנועה ומסוכנים.

מסיבה זו אנו עדים מעת לעת ליוזמות מצד חברי כנסת בהגשת הצעות חוק שמוגשות באופן בלתי אחראי ובלתי מקצועי.

ח"כ יוליה שמאלוב ברקוביץ הגישה בתאריך 17.3.2010 הצעת חוק שמציעה שמשאיות מעל 15 טון לא ייסעו מהשעה 06.00-21.00.בדרך עירונית ובינעירונית.

לא הספקנו לומר לח"כ ברקוביץ שאין יותר 15 טון ,יש 12 טון ולא הספקנו לשאול אותה איך היא רואה את מערבלי הבטון והמשאבות פורקות בטון לאתר בנייה החל משעה 21.00 בערב באזור מגורים צפוף.

דומה שמישהו לא מספיק רגיש לתחושותיהם של נהגי המשאיות.

משכורתם דלה, שעות העבודה רבות, רכב העבודה לעיתים אינו תקין,שוטרים אורבים להם בכל פינה, בית המשפט מחמיר איתם,והרכב לא בטיחותי.

קשה לומר על רכב משא כבד – לא בטיחותי אבל מי שמצוי היטב בתחום הנהיגה ברכב זה ,יודע.

שדה הראייה ברכב כבד – ממלכד את הנהג

לחניכים הוצגו מצבים בעייתיים בהם הוכח מעבר לכל ספק שרכב משא סובל מ"שטחים מתים" מטבע ייצורו,או אם תרצה להשתמש במונח רחוב "דפקט ידוע".

הרכב מוקף שטחים מתים והם רבים יותר מהשטחים הנראים.

בשל כך קבע היצרן 3 מראות בצד ימין שאמורות להראות את כל השטח (המת) הימני אבל ללא הצלחה, נותר פגם קריטי שגורם לכך שנהג משאית יגרום לתאונה ביום מן הימים בשל שטח מת נוסף שאינו נראה ע"י שלושת המראות. לפיכך קיים מלכוד מובנה בנהיגת רכב כבד.

התחום הבעייתי ביותר הוא נקודה הנמצאת בצד הימני של המשאית – 1.80 מ ' מדופן הרכב ו 3.80 מ' מחזיתו. בנקודה זו יכול להיכנס רכב שלא יראה לנהג למרות ממותקנות בצד ימין 3 מראות.

הוצג לחניכים מצב בו רכב עומד (או נוסע) בשטח המת האמור והגורם לנהג לחשוב שאין מימינו רכב אחר, לסטות אל הנתיב הימני ולפגוע ברכב שאינו נראה במראות.

בית המשפט לא נכנס לעובי הקורה ולא נתן דעתו או המלצתו למשרד התחבורה אלא הסתפק בהחלטה:

  • האחריות היא באופן מלא על הנהג.

  • עליו להכיר את מגבלות הרכב.

  • להכיר את השטחים המתים המאפיינים את הרכב.

  • להשתמש באמצעי עזר ולנקוט בזהירות מוגברת.

בעמדתו זו אמר בית המשפט לנהג, אם אתה לא מסוגל לנהוג משאית- תחליף מקצוע.

הסבריו של הנהג בדבר רכב שבנוי בצורה לא בטיחותית נדחה על הסף.

מסקנת ביניים : הכלי אינו בטיחותי, היצרן לא פתר את בעיית שדה הראייה מימין, משרד התחבורה לא עוסק בזה ובית המשפט מטיל על הנהג את האחריות.

לכן , אנו מציעים פתרון שהוצג לחניכים בהשתלמות וזכה להסכמה מלאה

אין מנוס מלהתקין מראה רביעית כדי לכסות את השטח שאינו נראה. מכיוון שאנו חושבים בצורה בטיחותית אנו לא דנים בשאלה על חשבון מי תותקן המראה .

מחיר מראה כ- 150 גגª.לעיתים תהיה בעיה של מיקום זרוע נוספת למראה.

יש לכוון את 4 המראות לשטחים נפרדים ולקבע אותם, כל נהג לפי מצב ישיבתו. יש לכוון את המראות בעזרת אדם נוסף שיעמוד מחוץ למשאית.

משאית שנוסעת עם 3 מראות מזמינה מצב שתתרחש תאונה בסטייה אל צד ימין.

שדה הראיה בחזית המשאית

למרות שיש משאיות בהם הותקנה מראת חזית, מראה זו מראה תחום מצומצם קרוב לחזית המשאית.

הוצג לחניכים מצב שהשטח המת בחזית המשאית הוא באורך 3.80 מ' (וולוו FH ) .בתחום זה נכנסת מכונית יונדאי גטס שאורכה 3.80 מ' ולא תראה כלל.

הסכנה גדולה ותאונות רבות נגרמו בשל אי יכולת הנהג להבחין ברכב שלפניו.

חמורה שבעתיים הבעיה כשמדובר באופנוע שנכנס לשטח המת שבחזית המשאית.

לכן , אנו מציעים פתרון שהוצג לחניכים בהשתלמות וזכה להסכמה מלאה

יש להתקין מראת חזית ארוכה בחלק העליון של החלון שתחשוף את השטח המת בחלק הקדמי עד למרחק שאינו נראה ממקום מושב ושל הנהג.

מה בוצע עד עכשיו?

חברות שלקחו לתשומת ליבם את המגבלה בה עסקינן, לא חיכו שתתרחשנה תאונות או שמשרד התחבורה יחייב , התקינו ביוזמתם מראה רביעית ובנוסף הדביקו מדבקה בדלת הימנית של המשאית המודיעה לנהגים שנהג המשאית לא רואה אותם.

מערבלי בטון הציבו שלט בחלק האחורי הימני שאומר :אזור סכנה ,אל תעבור בצד זה.

רמפה להעמסה (דופן הידראולית)

משאיות המצוידות ברמפת העמסה נצפות נוסעות לעיתים כשהרמפה פתוחה.

אין צורך להסביר את הסכנה המיידית מפעולה זו. כדי לא להאשים את הנהג אלא למנוע את התאונה הצפויה יש צורך להתקין זמזם ולחצן (מיקרוסויי'צ) שמזמזם לנהג כשהרמפה אינה מקופלת.עלות מוערכת – 50 ש"ח.

תאונות רבות אירעו בשל נסיעת משאית כשההייבר למעלה.

ברור שהנהג אשם בכך שלא הקפיד לוודא שההייבר ירד. אבל אם אנו רוצים למנוע את התאונה ולא לצלוב את הנהג, יש צורך להתקין זמזם ומנורה שיתריעו שההיבר במצב עליון.

יש טכניקה המועת מהרכב לזוז לפני שההיבר למטה.

בכל מקרה,רצוי לצבוע את החלק התחתון של ההיבר בצבע שונה,רצוי בהיר ,שיבדיל את תחתית ההיבר מהדפנות למקרה שהנהג מעיף מבט במראה לשבריר שניה בלבד.

לסיום,

קצין בטיחות,

אנו לא חייבים להמתין לקבלת הנחיות מאגף הרכב. יש לנו תמרון ויכולת ליזום בטיחות במפעל.

עלו והצליחו.

המלצת החודש
כתבות אחרונות