עיריית תל אביב
משרד החינוך
ליימון שליסל
איגוד קציני הבטיחות
דואר ישראל
Ben & Jerry's
עמל 1
שגריר
צה"ל
תנובה
איגוד המורים לנהיגה
האוניברסיטה הפתוחה
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
רדימיקס
עיריית רמת גן
שיא הסעות
ש.ט.ס - תעבורה בע"מ